หางาน

Customer Service Executives FEATURED

Procter and Gamble

1 เขียนโปรแกรมตาม requirement ที่ได้รับมา
2 เขียนโปรแกรมร่วมกับ API ที่มีให้
3 ปรับแต่งแก้ไขโปรแกรมเมื่อเกิดข้อผิดพลาด

Working hours: 9 hours including 1 hour break, from 9:00a.m. to 6:00p.m


Colorado Springs