หางาน

Customer Service Executives FEATURED

Procter and Gamble

1 เขียนโปรแกรมตาม requirement ที่ได้รับมา
2 เขียนโปรแกรมร่วมกับ API ที่มีให้
3 ปรับแต่งแก้ไขโปรแกรมเมื่อเกิดข้อผิดพลาด

Working hours: 9 hours including 1 hour break, from 9:00a.m. to 6:00p.m


Colorado Springs

Customer Service Executives

Berkshire Hathawayyy

 • Job Type

  Internship
 • Shift

  morning shift
 • Experience

  1 Year
 • Min Salary

  1200
 • Vacancies

  Total: 40

<p>1 เขียนโปรแกรมตาม requirement ที่ได้รับมา<br /> 2 เขียนโปรแกรมร่วมกับ API ที่มีให้<br /> 3 ปรับแต่งแก้ไขโปรแกรมเมื่อเกิดข้อผิดพลาด<br /> <br /> Working hours: 9 hours including 1 hour break, from 9:00a.m. to 6:00p.m</p>


Seattle